استاندارها

صعود به قله های کیفیت با رعایت الزامات استاندارد میسر خواهد بود.

standards_01

دارنده گواهینامه تحقیق و توسعه در محصولات لوازم خانگی

standards_02

گواهینامه نانومقایاس از معاونت علمی و فناوری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

standards_03

آزمایشگاه لوازم خانگــی کن دارنـده نشان استانـدارد 17025 ISO در محصولات پخـت و پز گاز ســوز

standards_04

نشان زرین تضمین کیفیت و مرغوبیت محصول

standards_ISO9001

گواهی سیستم مدیریت یکپارچه IMS ISO9001:2015

standards_ISO45001

گواهی سیستم مدیریت یکپارچه IMS ISO45001:2018

standards_ims

گواهی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

standards_ISO14001

گواهی سیستم مدیریت یکپارچه IMS ISO14001:2015