مراکز خدمات پس از فروش کن در

شمال ایران

استان تعداد مراکز خدمات
گیلان 19
مازندران 40
گلستان 19
لوازم خانه و آشپزخانه کن

مراکز خدمات پس از فروش

استان تعداد مراکز
اردبیل 12
اصفهان 18
ایلام 5
آذربایجان شرقی 19
آذربایجان غربی 23
بوشهر 5
چهارمحال بختیاری 7
خراسان جنوبی 4
خراسان رضوی 17
خراسان شمالی 5
خوزستان 19
زنجان 7
سمنان 9
سیستان و بلوچستان 6
فارس 13
قزوین 12
قم 2
کردستان 13
کرمان 8
کرمانشاه 19
کهگیلویه و بویراحمد 3
گلستان 11
گیلان 19
لرستان 10
مازندران 40
مرکزی 11
هرمزگان 7
همدان 7
یزد 2

شماره تماس واحد خدمات پس از فروش: 72253

مراکز خدمات کن روی نقشه ایران

گیلان - 19 نمایندگی

مازندران - 40 نمایندگی

گلستان - 19 نمایندگی

خراسان رضوی- 17 نمایندگی

خراسان جنوبی- 4نمایندگی

اردبیل- 12 نمایندگی

اصفهان- 18 نمایندگی

ایلام- 5نمایندگی

آذربایجان شرقی- 19 نمایندگی

آذربایجان غربی- 23نمایندگی

بوشهر- 5 نمایندگی

چهارمحال بختیاری- 7 نمایندگی

خراسان شمالی- 5 نمایندگی

خوزستان- 19 نمایندگی

زنجان- 7 نمایندگی

سمنان- 9 نمایندگی

سیستان و بلوچستان- 6 نمایندگی

قزوین- 12 نمایندگی

فارس- 13 نمایندگی

قم- 2 نمایندگی

کردستان- 13 نمایندگی

کرمان- 8نمایندگی

کرمانشاه - 19 نمایندگی

کهگیلویه و بویراحمد - 3 نمایندگی

لرستان - 10 نمایندگی

مرکزی - 11 نمایندگی

هرمرگان- 7 نمایندگی

همدان- 7 نمایندگی

یزد- 2 نمایندگی