محصولات

لیست قیمت محصولات کن

لیست قیمت اجاق رومیزی کن

گروه محصولزیر گروهنام کالاقیمت مصرف‌کننده با احتساب ارزش افزوده (ریال)
اجاق رومیزیشیشه ایرانیچهار شعله IG640161,750,000
پنج شعله IG850380,550,000
پنج شعله IG850780,550,000
پنج شعله IG851080,550,000
پنج شعله IG50386,100,000
پنج شعله IG851795,500,000
پنج شعله W503 سفید99,800,000
پنج شعله IGT502107,300,000
پنج شعله لیناک B86,100,000
استیل ایرانیدو شعله camer *42,500,000
چهار شعله IS640168,550,000
پنج شعله IS950287,500,000
پنج شعله IS950587,500,000
پنج شعله BETRIA *87,500,000
پنج شعله ISD50589,250,000
پنج شعله ENIF-i89,500,000
پنج شعله POLARIS-i89,500,000
چهار شعله RUBY-i80,000,000
شیشه خارجیپنج شعله CG5805104,500,000
پنج شعله Pardyc104,500,000
پنج شعله Pardyc-L104,500,000
پنج شعله Pardyc-R104,500,000
پنج شعله لیناک B110,200,000
پنج شعله Pardyc-W سفید119,000,000
پنج شعله GP511127,000,000
پنج شعله GT502129,000,000
استیل خارجیچهار شعله RUBY-s100,000,000
پنج شعله S513104,000,000
پنج شعله S518105,000,000
پنج شعله S523105,000,000
پنج شعله M523105,000,000
پنج شعله M518105,000,000
پنج شعله M513107,500,000
پنج شعله SD505113,000,000
برقیدو شعله CC-2202113,000,000
کالاهای ستاره‌دار * محصول جدید می‌باشند.

لیست قیمت سینک

گروه محصولزیر گروهنام کالاقیمت مصرف‌کننده با احتساب ارزش افزوده (ریال)
سینکفانتزی توکاردو لگن 8102 سایز 510×116552,500,000
دو لگن 8112 سایز 510×116552,500,000
دو لگن 8122 سایز 510×116552,500,000
دو لگن 8132 سایز 510×116552,500,000
دو لگن 8192 سایز 510×116552,500,000
دو لگن 8101 سایز 510×1165 ضخامت ورق یک64,500,000
دو لگن 8111 سایز 510×1165 ضخامت ورق یک64,500,000
دو لگن 8131 سایز 510×1165 ضخامت ورق یک64,500,000
دو لگن 8121 سایز 510×1165 ضخامت ورق یک64,500,000
دو لگن 8142 سایز 510×1165 ضخامت ورق یک64,500,000
دو لگن 8152 سایز 510×1165 ضخامت ورق یک64,500,000
دو لگن 8161 سایز 510×1165 ضخامت ورق یک64,500,000
دو لگن 8172 سایز 510×1165 ضخامت ورق یک64,500,000
دو لگن 8181 سایز 510×1165 ضخامت ورق یک64,500,000
دو لگن P803252,500,000
دو لگن P805252,500,000
دو لگن P807252,500,000
دو لگن 804154,600,000
فانتزی روکاردو لگن 9102 سایز 600×120060,500,000
دو لگن 9112 سایز 600×120060,500,000
دو لگن 9152 سایز 600×120060,500,000
دو لگن P903259,400,000
دو لگن P905259,400,000
دو لگن P907259,400,000
دو لگن 904164,500,000
دست سازA40×3037,100,000
A40×4040,000,000
A40×50 *41,000,000
A40×6044,200,000
BCN-74102,000,000
BCN-83109,200,000
BCN-88111,400,000
BCN-90114,200,000
BCN-104123,900,000
دو لگن BCN-202 (لگن چپ و راست)132,000,000
دو لگن BCN-204 (لگن چپ و راست)110,000,000
دو لگن BCN-301112,000,000
دو لگن BCN-302-74107,000,000
دو لگن BCN-302-90117,000,000
دو لگن BCN-30388,000,000
BCN-304114,200,000
BCN-304 + شیر آبشاری178,200,000
BCN-305 *122,400,000
BCN-306 *126,000,000
گرانیتیتک لگن ENZO SNOVA سفید43,500,000
تک لگن Enzo Nera مشکی43,500,000
تک لگن Aron Cornflakes کرم46,100,000
تک لگن Aron Gray طوسی46,100,000
تک لگن Aron Nera مشکی46,100,000
دو لگن Jazz Cornflakes کرم62,600,000
دو لگن Jazz Snova سفید62,600,000
دو لگن Jazz Nera مشکی62,600,000
دو لگن Enigma Nera مشکی62,600,000
دو لگن Enigma Snova سفید62,600,000
کالاهای ستاره‌دار * محصول جدید می‌باشند.

لیست قیمت فر

گروه محصولزیر گروهنام کالاقیمت مصرف‌کننده با احتساب ارزش افزوده (ریال)
فربرقی توکارE6500 مشکی استیل 65180,000,000
E6500M مشکی استیل 65185,000,000
E6598188,000,000
E6598M198,000,000
E6501 مشکی 65175,000,000
E6501M مشکی استیل 65180,000,000
E6502 مشکی 65197,000,000
E6503 مشکی 65160,500,000
E6560 مشکی 65140,000,000
E6596 مشکی 65208,000,000
E6597 مشکی 65211,200,000
E6597M مشکی استیل 65217,200,000
E6599 مشکی 65180,000,000
E6599 سفید 65190,000,000
E6561 مشکی 65 (374)170,000,000
کالاهای ستاره‌دار * محصول جدید می‌باشند.

لیست قیمت آون توستر

گروه محصولزیر گروهنام کالاقیمت مصرف‌کننده با احتساب ارزش افزوده (ریال)
آون توسترروکارآون توستر TO 3600 مشکی54,350,000
آون توستر TO 3600 نقره ای54,350,000
آون توستر TO 3600 سفید56,500,000
آون توستر TO 3600 کرم56,500,000
آون توستر TO 3601 مشکی58,000,000
آون توستر TO 3601 نقره ای58,000,000
آون توستر TO 3601 سفید60,000,000
آون توستر TO 3601 کرم60,000,000
کالاهای ستاره‌دار * محصول جدید می‌باشند.

لیست قیمت هود

گروه محصولزیر گروهنام کالاقیمت مصرف‌کننده با احتساب ارزش افزوده (ریال)
هودمخفیآرتیما 1 مشکی 7038,000,000
آرتیما 1 استیل 7041,000,000
آرتیما 2 مشکی 7048,000,000
آرتیما 2 سفید 7050,000,000
آرتیما 3 مشکی، سفید، نقره ای 7036,000,000
آرتیما 3 استیل 7039,000,000
آرتیما 4 مشکی 7047,000,000
آرتیما 4 استیل 7050,000,000
آرتیما 5 مشکی 8046,000,000
آرتیما 6 استیل 8093,000,000
آرتیما 7 مشکی 8047,000,000
آرتیما 7 سفید 8048,000,000
آرتیما 8 مشکی 7044,500,000
آرتیما 9 مشکی 8071,000,000
آرتیما 10 مشکی 8077,000,000
آرتیما 11 مشکی 8068,000,000
آرتیما 12 مشکی 8057,500,000
1450 مشکی 6056,000,000
1450 استیل 6057,500,000
1450 مشکی 9058,000,000
1450 استیل 9066,000,000
لیناک توکار مشکی 7053,000,000
ژوپیتر59,000,000
جزیرهکیوب *177,000,000
مورباطلس مشکی 6054,000,000
اطلس مشکی 80 و 9058,000,000
اطلس سفید 9060,000,000
اونیکس مشکی 9059,000,000
اونیکس رفلکس 9061,000,000
مارس مشکی 9058,000,000
پاندورا مشکی 9096,000,000
پادنا مشکی 6065,000,000
پادنا سفید 9068,000,000
پارمیس مشکی 9064,000,000
پاردیک مشکی 9067,000,000
پاردیک سنسوردار مشکی 9067,000,000
پارمیدا مشکی زه بژ 9074,000,000
تایتان مشکی 9073,000,000
کارینا مشکی 9072,000,000
آمور مشکی استیل 9070,000,000
لیناک مشکی 9064,000,000
الیو استیل 90105,000,000
تی شکلتاچ B مشکی 60، 80، 9059,000,000
1420 مشکی 9053,000,000
1420 استیل 9079,000,000
1430 مشکی 60، 9058,000,000
1430 استیل 9069,000,000
1470G سفید 9066,000,000
1470G مشکی 9063,000,000
1470GI مشکی 9093,000,000
زیر کابینتی2000 سفید 60، 8035,000,000
2000 مشکی 9035,000,000
2000 سفید 9035,000,000
2100 مشکی 6030,000,000
2100 سفید 6030,000,000
2100 مشکی، سفید 9032,000,000
2200 سفید 6035,000,000
2200 مشکی 6033,000,000
G2200 مشکی 6034,000,000
2200 مشکی 9042,000,000
G2200 مشکی 9044,000,000
کالاهای ستاره‌دار * محصول جدید می‌باشند.