نشان استاندارد ملی ایران

استاندارد

صعود به قله های کیفیت با رعایت الزامات استاندارد میسر خواهد بود.

دارنده گواهینامه تحقیق و توسعه در محصولات لوازم خانگی

گواهینامه نانومقایاس از معاونت علمی و فناوری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

آزمایشگاه لوازم خانگــی کن دارنـده نشان استانـدارد 17025 ISO در محصولات پخـت و پز گاز ســوز

نشان زرین تضمین کیفیت و مرغوبیت محصول

گواهی سیستم مدیریت یکپارچه IMS ISO9001:2015

گواهی سیستم مدیریت یکپارچه IMS ISO45001:2018

گواهی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

گواهی سیستم مدیریت یکپارچه IMS ISO14001:2015