افتخارات کن

افتخارات کن

گروه لوازم خانگی کن در عرصه های مختلف نیز توانسته است افتخارات فراوان و ارزشمندی را کسب نماید.

برند محبوب مصرف کننده در سال ۱۴۰۰

دریافت تندیس و گواهینامه واحد نمونه صـنعتی از وزارت صنعت معدن و تجارت

منتخب آیدیــران، در سالـهای 97،96،95

قهـرمـانان صـنعت در سال 96

چهــره مانـدگارکیــفیت

قهـرمـانان صـنعت در سال 94

برند محبوب مصرف کننده در سال 94

نشان زرین تضمین کیفیت و مرغوبیت محصول

برنده جایـزه بزرگتریــن مــسابقه طراحی صنعتی دنیا از کشور ایتالیا