واحد فناوری اطلاعات - دوره  1400/11/19 زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه
آشپزخانه از نو

دسته کنترل های مقاوم به حرارت
فندک اتوماتیک
دارای برچسب انرژی
شعله CROWN TRIPLE( پلوپز)
ترموکوپل  سیستم ایمنی شعله  (RAPID ULTRA)
شبکه چدنی لعابدار مات + چدنی وک

 


برچسب ها: