CAN - Home Appliances

ارسال ایده های خاص

شرکت لوازم خانگی کن با هدف حمایت از ایده‌ها و تیم‌های مستعد و فعال در حوزه‌های طراحی، فناوری و تبلیغات و تجارت الکترونیک کمپین طرح و ایده‌های نوآورانه برگزار می‌کند. از تمامی ایده پردازان و فعالان این حوزه درخواست می‌شود با تکمیل کردن فرم ثبت نام و ارسال آن به همراه مشخصات فنی طرح خود در این کمپین ثبت نام نمایند. طرح‌های پذیرش شده پس از ارزیابی در صورت احراز شرایط مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

IDEA FORM