لوازم خانگی کن در جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان، برنده ی تندیس زرین برند محبوب، گردید.پس از چند ماه رقابت میان برندهای شرکت کننده در نظرسنجی در گروه‌های مختلف کالا و خدمات، لوازم خانگی کن بالاتر از سایر رقبا، به عنوان برند محبوب صنعت آشپزخانه برگزیده شد. این نظر سنجی با تجمیع آراء مردم از طریق پیامک و اپلیکیشن ها، تا پایان روز 26 اسفند ماه صورت گرفت. بر اساس تجمیع آرای مردمی، تعداد کل 354791 رای مردمی در مجموع گروه‌های حاضر در نظرسنجی جمع آوری گردید که مبنای انتخاب برند محبوب سال 1395 قرار گرفت.لوازم خانگی کن که پیوسته در این سال ها، ارائه خدمات با کیفیت را جهت جلب رضایت حداکثری مشتریان به عنوان یک رسالت سازمانی پیگیری کرده است، در مراسم امسال بعنوان محبوب ترین برند سال 95 در صنعت آشپزخانه براساس آراء مردم انتخاب گردید و در تاریخ 11 مرداد ماه طی مراسمی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، از این شرکت تقدیر به عمل آمد.به گزارش دبیرخانه جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، در این نظرسنجی، آرای مردمی در 88 گروه مختلف از طرف مردم دریافت گردید. لذا بر اساس نتایج نظرسنجی، برندهایی که در هر گروه حائز بالاترین تعداد آرای مردمی شدند به عنوان محبوب ترین برند معرفی شدند و تندیس زرین برند محبوب در گروه مورد نظر را دریافت کردند.