مسئولیت اجتماعی لوازم خانگی کن در دوران شیوع بیماری کرونا

ویروس کرونابه دلیل سرعت و گستردگی در شیوع، به بحرانی فراگیر در همه دنیا تبدیل شد و اگر حس مشترکی نسبت به اعضای جامعه و احساس مسئولیت اجتماعی وجود نداشته باشد، مشکل بیماری کرونا حل نخواهد شد. 
لوازم خانگی کن با تعهد نسبت به این مسئولیت خطیر  بر آن شد، با همکاری شرکت پویندگان راه سعادت در تولید دستگاه ونتیلاتور مشارکت کرده و از این بابت خیلی خوشحال هستیم که سهمی در نجات جان انسانها داشته و به آن افتخار می کنیم.