📣 از همکاران و دوستان گرامی دعوت می کنیم در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ارومیه حضور بهم رسانید.

🗓 25 الی 28 تیرماه
🏢 سالن شماره 3

منتظر دیدار شما هستیم ツ