از همکاران و دوستان گرامی دعوت می کنیم در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ارومیه حضور بهم رسانید.

زمان: 25 الی 28 تیرماه
 سالن شماره 3

منتظر دیدار شما هستیم

 

باتشکر از حضور دوستان گرامی
در نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه