از همکاران و دوستان گرامی دعوت می کنیم در نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی همدان حضور بهم رسانید.

زمان: 24 الی 29 تیرماه
 سالن ابن سینا

منتظر دیدار شما هستیم

باتشکر از حضور دوستان گرامی
در نمایشگاه لوازم خانگی همدان