شرکت لوازم خانگی کن 

 از همکاران و دوستان عزیزمان دعوت می کنیم در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان تبریز حضور بهم رسانید

زمان: 21 الی 24 خردادماه
 سالن پروین اعتصامی

منتظر دیدار شما هستیم