مسابقه گزارش گلهای بیادماندنی
ایران در جام جهانی 🇮🇷  🇲🇦  🇺🇸  🇬🇸
2 نفر برتر
🎮  2 دستگاه PS4
⚽️ جهت شرکت در مسابقه :            👇👇👇

https://t.me/joinchat/AAAAADxbV5vNGtc0ocBSOg