لوازم خانگی کن جهت سپاس و قدردانی از تمامی نمایندگان و عاملین فروش، در آستانه سال نو با حضور در چندین منطقه بورس تجهیزات آشپزخانه از  آنان تقدیر بعمل آورد.