از شما دوستان و همکاران گرامی دعوت می شود در هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران حضور بهم رسانید.

سالن : 38B 
تاریخ برگزاری:  2 الی 5 آذر
ساعات بازدید: 9 الی 17

حضور پر رنگ شما دوستان و همراهان گرامی
در غرفه لوازم خانگی کن
آذر ماه 96