لوازم خانگی کن برنده تندیس زرین مسابقات ملی طراحی صنعتی آیدیران 96 گردید.

مسابقات جامع طراحی صنعتی ایران که با هدف ارتباط  هرچه بیشتر بین صنعت و دانشگاه و ارتقاء معیارهای کیفیت طراحی، تاسیس گردیده است.

در این مسابقات لوازم خانگی کن موفق به کسب تندیس زرین در بخش طراحی محصول اجاق گاز گردید.

از ویژگی های خاص این طرح می توان به چدنی یکپارچه با رویه شیشه ای اشاره نمود.

قرارگیری پلوپز در وسط با فاصله زیاد از ولوم ها ، از داغ شدن دسته کنترل ها جلوگیری می کند.

برش جلوی شیشه به همراه زهوار استیل به زیباتر شدن طرح کمک زیادی می کند.

هر سه چدنی به وسیله آبگیرها از طرفین مهار می شوند.